Google+

Ecotech Avd. Bergen og Furuflaten holder sommerstengt

Ecotech AS avd. Bergen holder sommerstengt i perioden 30.juni - 25.juli. 
Alle henvendelser i perioden 25.juni - 25.juli gjøres til vår servicepartner
Fana Caravan, Fleslandveien 141, 5258 Blomsterdalen. Tlf 55990505 

Vår serviceavd. Ecotech Furuflaten holder sommerstengt i perioden 14.juli-1.august.
Ta kontakt med vår serviceavd. Oslo for teknisk support. Tlf 77711500